Podstrona: KIDWOZ / Wizytówka pracownika PRz

KIDWOZ

KIDWOZ

red. Dariusz Król

Kierowanie i dowodzenie w organizacji zhierarchizowanej - ćwiczenia

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

 • obecność na zajęciach (dozwolona jedna nieobecność)
 • wygłoszenie referatu (referat + prezentacja)
 • kolokwium zaliczeniowe

Wygłoszenie referatów powinno zamykać się w czasie około 15 minut.

Zagadnienia można opracowywać w grupach 2-osobowych.

Literatura: 

 1. M. Karpiuk, Zadania i kompetencje zespolonej administracji rządowej w sferze bezpeczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty materialne i formalne , Akademia Obrony Narodowej., 2013.
 2. Dąbrowski, Z. Myszczyszyn, A. Borucka, Reforma systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, Wojskowa Akademia Techniczna, 2019.
 3. Kręcikij, J. Lewandowski, Organizacja dowodzenia na poziomie strategicznym i operacyjnym, Bezpieczeństwo i obronność, 2015.
 4. Grzywna, Zarządzanie, dowodzenie lub kierowanie podmiotem w kryzysie i sytuacjach kryzysowych. Zarys problematyki, Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji HUMANUM, 2017.
 5. Siły Zbrojne RP – stan, perspektywy i wyzwania modernizacyjne, Pułaski dla obronności Polski, Warszawa 2015.
 6. Siły Zbrojne RP – stan, perspektywy i wyzwania modernizacyjne, Pułaski dla obronności Polski, Warszawa 2015.
 7. Jasińska, Rola i zadania Sił Zbrojnych RP w systemie obronnym państwa, Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej nr 1, 2012.
 8. Podstawowe Problemy Modernizacji Technicznej Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP w Perspektywie 2022 roku (w warunkach realizacji Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2017–2022), Gaweł Wiśniewski, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2018.
 9. Przyszłość Sił Powietrznych i jednostek obrony powietrznej w Siłach Zbrojnych RP, Pułaski dla obronności Polski, Warszawa 2015.
 10. Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa-Gdynia 2017.
 11. Ł. Karkowski, Filozofia i teoria dowodzenia w kontekście działań policyjnych – zarys problematyki, Szkoła Policji w Słupsku, 2017.
 12. ZARZĄDZENIE Nr 23 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 24 września 2014 r. W sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi.
 13. Kalinko, S. Lipiński, Ł. Kuziora, Mobilne stanowiska dowodzenia na potrzeby kierującego działaniem ratowniczym, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2017.
 14. Kalinko, S. Lipiński, Poziomy kierowania na potrzeby działań ratowniczych, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2018.
 15. Warmiński, Zadania i organizacja Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, Akademia Podlaska, Siedlce 2009.
 16. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.


Literatura uzupełniająca:

 1. Misiuk, Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. zagadnienia prawno-ustrojowe , Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne., 2008.
 2. Paździor, B. Szmulik, Instytucje bezpieczeństwa narodowego, C.H.Beck., 2012
 3. Koziej, , Siły zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa państwa, Wydawnictwo AON, 2010.
 4. Sejm RP, Akty prawne regulujące podstawy funkcjonowania SZ RP.
 5. Warmiński, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce , Elipsa., 2013.
 6. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, Warszawa, 2014.
 7. Wybrane artykuły z periodyków krajowych i zagranicznych.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję